topp_banner

Vilkår for kjøp av billetter

1. Priser, tjenesteavgift og billettbegrensninger

Alle priser er i norske kroner.

Kjøp forutsetter at kunden godtar kjøpsbetingelsene i dette dokumentet.

IF Fram er opptatt av å ivareta sikkerheten og personvernet til brukerne, og ønsker å sikre oss at barn må  være fylt 15 år for å kunne kjøpe billetter via våre nettsider.

2. Kjøpsbetingelser

IF Fram er ansvarlig for alle transaksjoner relatert til billettsalget, og betalinger blir håndtert via Vipps.

Kjøpte billetter refunderes ikke, med mindre annet er spesifisert. Alle spørsmål om avlyst arrangement må rettes til IF Fram. Angreretten gjelder ikke ved kjøp av billetter jf. Angrerettloven §22m

Kjøper er selv ansvarlig for egne billetter, kjøp av riktige billetter, og at billettene blir sendt til en gyldig adresse eller e-postadresse. Ved å bruke vår tjeneste aksepterer du våre vilkår. Antall billetter er oppgitt på bestillingssiden og blir sjekket ved hver transaksjon. Oppbevar derfor billettene på et trygt sted, da kjøper holdes ansvarlig for misbruk.

3. Personopplysninger

Vi samler personopplysninger fra deg når du frivillig oppgir slik informasjon, inkludert telefonnummer, slik som når du kjøper billetter til et arrangement eller kontakter oss med forespørsler.

5. Betaling

Det er Arrangøren sitt ansvar å kommunisere sine refunderingsregler til Kjøpere, og Kjøper må sende en forespørsel om refundering til Arrangør. Hoopla refunderer ikke tjenesteavgiften. Refusjon av innbetaling minus tjenesteavgiften vil skje innen ti (10) virkedager etter at Hoopla får beskjed om å iverksette refusjon.

All kommunikasjon eller tvister angående refundering skjer mellom Arrangør og Kjøper og Hoopla vil ikke være ansvarlig for tilbakebetaling på noen måte annet enn det å utføre selve refunderingen på vegne av Arrangør. Hoopla er ikke ansvarlig for feil ved tilbakebetaling, eller mangel på tilbakebetaling i forbindelse med Tjenesten. Hoopla kan ikke under noen omstendigheter holdes økonomisk ansvarlig dersom arrangementet ikke blir avholdt, eller dersom arrangøren slås konkurs.

For å benytte deg av Tjenesten som Kjøper godtar du å oppgi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon om deg selv, som forespurt av Siden ved kjøp av billetter. Hvis du oppgir usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig informasjon eller Hoopla har fornuftig grunn til å mistenke at informasjonen er usann, unøyaktig, uaktuell eller ufullstendig kan Hoopla nekte deg å kjøpe billetter av Hoopla nå og i fremtiden.

6. Om avtalen

Denne Avtale er underlagt norsk rett. Dersom det er konflikter med vilkår i denne avtalen og norsk lov er norsk lov gjeldende. Eventuelle tvister som måtte utspringe av nærværende Avtale og som ikke kan løses ved forhandlinger, skal med endelig og bindende virkning avgjøres ved voldgift i henhold til de til enhver tid gjeldende lovregler om voldgift.