topp_banner

Kontingenter og treningsavgifter

Kontingenter og Treningsavgifter

Kontingent og Treningsavgift

IF Fram har tatt i bruk KlubbAdmin som medlemsregister, og medlemskontingent IF Fram og treningsavgifter fra gruppene sendes herfra. Den sendes på mail til de som står registrert med en mailadresse, og sendes per post til dem som ikke har registrert en mailadresse.

Årsmøtet mars 2018 vedtok følgende medlemskontingenter for 2019​:

Medlemskontingenten sendes ut fast januar hvert år hvor kontingenten da følger kalenderåret.

Type medlemskontingent

2019

Kontingent under 17år

350 kr

Ordinært medlemskap over 17 år

700 kr

Støttemedlemskap

350 kr

Pensjonister

350 kr

 

Treningsavgiftene sendes ut av gruppene.

Fotball Bredde har flat treningsavgift kr 1500 for 2019. Faktureres i mars.

Håndball har treningsavgifter fra kr 0 – 1 000 for de ulike lag. Faktureres i oktober.