topp_banner

Fotball Bredde

Fotball Bredde

Fram Fotballskole: Bildet er fra tidligere avholdt fotballskole. Info om kommende fotballskoler vil komme etter hvert.

Verdier

IF Fram Fotball Breddeavdeling baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett. Ut fra fellesverdier i norsk idrett, har IF Fram Fotball Breddeavdeling tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

F – fremoverlent
R – raus
A – ansvarlig
M – medmenneskelig

Våre verdier skal hjelpe oss til å:
• Gi et tilbud til flest mulig
• Skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
• Skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
• Være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
• Ha en positiv og etterrettelig fremtreden i adferd og holdninger

Visjon

Fram for alle. IF Fram Fotball Breddeavdeling sin visjon vil styrke barne og ungdomsidretten og vi vil være en fotball breddeklubb for alle.

Våre hovedmål er:
• Skape glede og mestring i idretten
• Gjøre idretten inkluderende
• Ta vare på mangfold og allsidighet
• Ha samarbeid mellom idrettene
• Ha en felles visjon for alle som jobber for IF Fram Fotball Breddeavdeling.

Holdninger er viktig:
• Selvstendige utøver som gode rollemodeller
• Skape riktige holdninger og verdier
• Positiv energi ved entusiasme og engasjement
• Prestasjonsmål framfor resultatmål