topp_banner

Forfatter: Rune Holst Bloch

Klubben

Førstehjelpskurs

Det vil bli avholdt 1 kurs a 3 timer med innføring i grunnleggende førstehjelp. Kurset er tiltenkt trenere og lag-ledere Fotball Barn og Ungdom...
Klubben

STOPP-kampanjen

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra...
Elitefotball

Digitalt Årsmøte Fram Fotball 01.06.21

Fram Fotball avholder digitalt årsmøte tirsdag 01.06.21 kl. 1830. Vedlagt link til å logge på møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU1NjJiM2QtNmRiYS00YjZiLWI3YTYtYTNkNjU5N2E2ZDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%223f594633-c72c-41f4-999c-970ef96d5454%22%7d Årsmøtepapirer vedlagt:...
Elitefotball

Bestill årets Fram-drakt.

Ønsker du å bestille årets flotte Fram-drakt fra Macron så kan du gjøre dette nå. Frem til fredag 04.06 kl. 1300 tar vi imot...
Klubben

Full aktivitet i Framparken

Det jobbes hektisk mot ferdigstillelse av IF Fram sitt flotte nye garderobe/tribunebygg. Flere av klubbens ivrige og spreke pensjonister er i full sving. De...
Elitefotball

Årsmøte Fram Fotball 01.06.21

Fram Fotball har utsatt sitt årsmøte til tirsdag 01.06.21 kl. 1830. (opprinnelig oppsatt årsmøte 25.05 blir derved flyttet) Årsmøtet vil bli avholdt digitalt Årsmøtepapirer...
Klubben

Vårkampanje hos Macron

Macron som er IF Fram sin eneleverandør av idrettstøy kjører nå en tilbudskampanje. Kampanjen varer fra fredag 16. april tom. lørdag 15 mai, og...