topp_banner

Ekstraordinært årsmøte IF Fram – oppdatert agenda

IF Fram vil avholde et ekstraordinært årsmøte onsdag 9. august klokken 18.00.

Sted: Andre etasje Framhallen

Oppdatert Agenda:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
  2. Velge dirigent(er)
  3. Velge protokollfører(e)
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne forretningsorden
  6. Godkjenne innkallingen
  7. Godkjenne sakslisten
  8. Valg til Hovedstyret – 1 leder – 1 nestleder – 3 styremedlemmer + 1 vara medlem

Etter at opprinnelig agenda ble sendt ut valgte leder og nestleder å informere om at de ønsket å bli erstattet på det ekstraordinære årsmøtet 9. august.

Kontrollkomiteen har konferert med Vestfold og Telemark Idrettskrets og jusavdelingen i NIF som opplyser det ikke nødvendig med eget ekstraordinært møte eller innkalling for å fylle disse rollene, de kan velges på dette ekstraordinære årsmøtet 9. august.