topp_banner

Til informasjon

Hovedstyret i IF FRAM hadde i går kveld et godt og konstruktivt styremøte, og står samlet om veien videre. 

Hovedstyret ser at mange ønsker å forstå og har spørsmål rundt klubbens vurderinger i saken der noen ansatte og medlemmer har skrevet under for å få en vurdering av vedtaket fra 2020, vedrørende utestengelse av en person. 

Som tidligere kommunisert ønsker hovedstyret å være så åpen som mulig og bidra til avklaringer. 

Hovedstyret vil være tydelig på verdiene klubben står for, og vil håndtere utfordrende saker slik at alle involvert i IF FRAM vil ha tillit til klubben. 

IF FRAM skal være en trygg arena, spesielt for barn og unge.

Et enstemmig hovedstyre har besluttet å opprette personalsaker for videre behandling, og vil søke ekstern bistand i denne prosessen. Hovedstyret vil som arbeidsgiver håndtere dette etter regler og konfidensialitet som gjelder i arbeidslivet. Denne prosessen vil bli fulgt tett opp, og utover dette ønsker ikke hovedstyret å gi ytterligere kommentarer. 

Et enstemmig hovedstyre har besluttet å kontakte medlemmene som har skrevet under på saken. Hovedstyret vil tydeliggjøre ovenfor de aktuelle medlemmene at spørsmål rundt hovedstyrets vurderinger/vedtak forventes å tas opp direkte med hovedstyret ved leder, og ikke gjennom underskriftskampanjer. Hovedstyre vil også understreke viktigheten av å sette seg inn i alle sider av en eventuelt sak før man handler. 

Hovedstyret vurderer at den aktuelle underskriftsaksjonen har vært svært negativ og belastende for klubben. Hovedstyret forventer en beklagelse, og vil understreke at dette ikke kan gjenta seg.

Hovedstyret kan informere at ingen av de som har skrevet under på den aktuelle saken på det nåværende tidspunkt representerer IF Fram gjennom tillitsverv.  

Hovedstyret ber om forståelse for at det er utfordrende å håndtere denne typen saker. Vi ønsker nå å bruke tiden på klubben i vårt hjerte.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med styreleder Rolf Nilsen (907 76 451).

Med vennlig hilsen,
Hovedstyret i IF FRAM