nettbutikk3

Årsmøte utsatt

I disse tider velger IF Fram naturlig nok å utsette gjenstående årsmøter. Dette gjelder årsmøter berammet nedenfor:

Skøyter 24.03 kl. 1800

Hovedforeningen 26.03 kl. 1800

Frist for avholdelse av årsmøter er nå satt til 15.06 og gjenstående årsmøter vil bli annonsert når datoer for disse er klare.

IF FRAM