topp_banner

Finn Anker Horn (1921-2019)

Torsdag tok mange Fram-medlemmer avskjed med vårt kjære æresmedlem, Finn Anker Horn. Det var en verdig og flott minnestund, i en fullsatt Larvik kirke. Det var også flott å se noen av dagens spillere i kirken. Jeg legger ved et bilde, slik vi husker ham fra våre hjemmekamper.

På vegne av IF Fram vil jeg lyse fred over Finn Ankers gode minne

Steinar Nyland

Styreleder IF Fram