topp_banner

Fram og Halsen inngår samarbeidsavtale for A-lagene

Pressemelding, Larvik 17/4-19

Fram og Halsen har inngått avtale om best mulig å tilrettelegge for utvikling av spillere på seniornivå, slik at spillere i regionen får utvikling og matching på riktig nivå. Halsens 3. div lag skal således være en naturlig utviklingsarena for de spillerne som Fram velger å låne ut til 3. divisjon. Fram vil også bistå Halsen med å formidle spillere til Halsen som kontakter Fram, men som det vil være naturlig etablerer seg på 3. divisjonsnivå først. Dette samarbeidet vil samtidig styrke bredden i a-stalllen hos Halsen både på trening og i kamper.

Samtidig vil Fram være et naturlig neste steg for spillere i Halsen som ønsker ytterligere utfordringer, og man vil for eksempel kunne prøve seg på treninger på fast basis, uten at man må gjennomføre klubbytte. Det forutsettes at partene fører tett dialog vedrørende samarbeidet, herunder å sikre at begge klubbers A-lags spillerstall er best mulig forberedt til seriespillet. 

«Denne avtalen gjør Larviksfotballen til en unik arena i vårt nærområde, den fører til at unge ambisiøse spillere som ønsker å være i regionen, vil kunne få en treningshverdag eller prøve seg i 2. divisjon, og hvis man ikke er i kamptroppen, så vil man få matching i en god 3. divisjonsklubb. Den kombinasjonen er det bare Larviksfotballen som kan tilby i Vestfold/ Telemark» uttaler sportslig leder i Fram, Jostein Jensen.

Halsens A-lags trener Petter Olsen tilføyer «denne avtalen gir muligheter for en god utviklingsvei i Larviksfotballen, samt at god dialog vil føre til at spillertroppene til de respektive lagene blir mindre sårbare. Men mest av alt vil det gavne spillerne som får større utviklingsmuligheter, uten å måtte ta klubbvalg for tidlig».

Jostein Jensen nevner også at: «Fram ønsker god dialog og samarbeid med alle klubbene i distriktet, men at det var naturlig at man etablerte et samarbeid med Halsen først, da de er etablert i 3. divisjon og har en god matchings- og utviklings-arena for spillere som ikke får spille like mye i 2. divisjon. «

«Målet må være at man på sikt får en god utviklingstrapp i Larvik, der man kan ta steget fra gutte/junior fotball til  senior fotball i 3. og 2. div og kanskje høyere» sier Petter Olsen.

Noen av konsekvensene av avtalen er allerede iverksatt:
Fram spillerne Marius Jacobsen og Delegue Lukungu er lånt ut til Halsen for vårsesongen, og har allerede vært i aksjon for Halsen. Enkelte Halsen spillere har tidligere i år fått ekstra treninger med Fram, samt hjulpet til ved skader eller behov for flere på trening.
Milos Crnogorac går til Halsen og vil være klar for spill etter påske.

For spørsmål:
Ta kontakt med:
Sportslig Leder Fram: Jostein Jensen, Mob: 94 15 30 70
A-lags trener Halsen: Petter Olsen : Mob: 91 57 50 14