topp_banner

Årsmøter IF Fram

IF Fram har nå satt dato og tidspunkt for årsmøter. Alle årsmøter avholdes i 2. etg tilbygg Framhallen

Håndball:                         11.03 kl. 18.00

Fotball:                             20.03 kl. 18.00

Skøyter:                            21.03 kl. 18.00

Hovedforeningen            28.03 kl. 18.00

Saker som ønskes fremmet til Hovedforeningens årsmøte må være klubben i hende senest 14 dager før årsmøtet. Kan sendes på mail: daglig-leder@if-fram.no.

Dokumenter til de ulike årsmøter vil være tilgjengelige 1 uke før det enkelte årsmøte.